Huis Mio

Fasciatherapie

Behandelen vanuit eenheid van lichaam en geest

WAT IS FASCIATHERAPIE?

Fasciatherapie is een persoonsgerichte vorm van kinesitherapie en slaat een brug tussen de fysieke en de psychische benadering van klachten. Het is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkende vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen en meer persoonsgebonden aspecten van de klachten benaderd. Daarbij wordt rekening gehouden met vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die een problematiek doen ontstaan of in stand houden. Hieruit kan men afleiden dat de fasciatherapie naast een therapeutisch ook een vormend aspect kan hebben. Deze methode kan effectief zijn bij de behandeling van chronische of acute pijn, bepaalde slaapstoornissen, stresstoestanden, enz.

WAT ZIJN FASCIA'S?

“Fascia” is het bindweefsel waarmee ons hele lichaam doorweven is. Ons lichaam bestaat maar liefst voor 98% uit bindweefsel. 
De fascia’s absorberen en verdelen op een harmonieuze manier de fysieke en psychologische schokken waaraan we voortdurend worden blootgesteld.

Onlangs is men tot de ontdekking gekomen dat de fascia een belangrijke rol speelt in niet alleen het lichamelijk, maar ook geestelijk functioneren. Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt het de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de stabiliteit, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Het lijkt dan ook niet onlogisch dat de fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen.

HOE WERKT FASCIATHERAPIE?

Fasciatherapie is een methode ontwikkeld in de jaren ‘80 door Danis Bois, fysiotherapeut, osteopaat en doctor in de wetenschappen.

In de manuele therapie gaan we in eerste instantie de persoon zoveel mogelijk algemeen tot ontspanning brengen. We proberen ook de persoon te betrekken door zowel onze specifieke handgreep als door gerichte vragen te stellen. Deze betrokkenheid is nodig om op een zachte manier ook lokale spanningen en blokkades te kunnen oplossen.  
Naast het gebruik van manuele technieken, kan de bewegingseducatie een hulpmiddel zijn ​​om de bewegingsmogelijkheden te herstellen en de patiënt te helpen zijn lichaam beter te begrijpen, meer autonomie te verwerven en het ontstaan ​​van stoornissen te voorkomen. Ook onze rugschool behaalt goede resultaten naar zowel beweeglijkheid als pijndemping.
Aanvullend kan er een gesprek zijn om te leren uit de opgedane ervaringen. Alsook de nodige educatie rond pijn, stress of hoe een klacht ontstaat en de verwerking ervan door onze hersenen.  

Typisch aan de therapie is de traagheid en zachtheid waarmee bewogen wordt. Hierdoor krijgen we een demping van het stresssysteem, gaat de algemene weefselspanning dalen en is er ook een betere doorbloeding. We volgen de informatie die komt vanuit het lichaam en spreken zo het zelfregulerend vermogen van de patiënt aan.

WIE KAN ER BAAT BIJ HEBBEN?

Personen die alleszins baat zullen hebben bij fasciatherapie zijn mensen met lokale lichamelijke pijnklachten en bewegingsaandoeningen. De klachten kunnen zowel acuut als chronisch zijn.
Hiernaast kan de fasciatherapie ook aangewend worden bij aspecifieke klachten en stressgebonden aandoeningen, waarvan onze tijdsgebonden ziektes zoals fibromyalgie, burn-out en depressie deel uitmaken. De fasciatherapie kan bij dergelijke aandoeningen een belangrijke plaats innemen in het genezingsproces. Bij deze doelgroep is het belangrijk dat zowel op lichamelijk als op psycho-emotioneel en cognitief niveau gewerkt wordt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN?
  • Aandoeningen van het bewegingsapparaat: rug- en nekklachten, spier- en gewrichtsaandoeningen, frozen shoulder, etc.
  • Stoornissen in de doorbloeding, Sudeckatrofie, ontstekingsklachten, spanningshoofdpijn en migraine, spanningen in het verteringsstelsel, fibromyalgie,…
  • Neurogene pijn, discus hernia, failed back surgery,… 
  • Vormende begeleiding bij burn-out, angst, hyperventilatie, depressie, hoogsensitiviteit en bij aandacht- en perceptiestoornissen.
  • Ondersteunende begeleiding in precaire levenssituaties: personen in rouw, een transformatieproces, scheiding, bij palliatieve zorgen. Daarbij optimaliseren we het functioneren en begeleiden daardoor de persoon in moeilijke levenssituaties.
DE OPBOUW VAN EEN BEHANDELING

De opbouw van behandeling hangt af van de aandoening en van de persoon. Een behandeling fasciatherapie kan bestaan uit een manuele behandeling, oefentherapie, introspectie en, indien gewenst, een therapeutisch gesprek.

Indien de klacht zuiver lichamelijk is volstaat een doelgerichte manuele behandeling en een ondersteunende oefentherapie. Bij meer complexe klachten wordt de lichamelijke aanpak ondersteund en aangevuld met een psychogene benadering/gesprek vanuit de lichamelijke ervaringen.
Deze originele benadering onderscheidt zich duidelijk van andere visies en methodes.
Via aangepaste vraagstelling en begeleiding wordt de patiënt zich bewust van wat er zich afspeelt in zijn lichaam; hij ervaart en ontdekt nieuwe bewegingspatronen, vergroot zijn bewegingsmogelijkheden, neemt spanningsveranderingen en andere nuttige fysiologische reacties waar, zoals meer ruimte, ontspanning en een aangenaam warm gevoel. 
De bewustwording van deze fenomenen brengt de persoon in een gezondmakende gemoedstoestand. Het doel hierbij is dat de patiënt zijn aandoening zelf in handen kan nemen door zichzelf, zijn reacties, zijn beweging en gedrag waar te nemen om zo tot een verandering te komen. Daarbij bekleedt de fasciatherapeut zowel een therapeutische, een begeleidende als een pedagogische functie.

Team members

Griet De Conick