Huis Mio

Psychotherapie

Wat

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en moeilijkheden. Het biedt ook een antwoord voor wie behoefte heeft aan persoonlijke groei, transformatie en relatiebekwaamheid. Een hulpvraag kan betrekking hebben op verschillende facetten van ons functioneren (psychologisch, lichamelijk, sociaal en/of transpersoonlijk). 
Zowel een individu, een koppel als een gezin kan een hulpvraag stellen. 

DOEL

Het doel van een psychotherapie is om een veranderproces te ondersteunen. We beogen problemen te verminderen of op te heffen. Daartoe richten we ons onder meer op het benutten van ongebruikte mogelijkheden, het ontwikkelen van inzichten, ervaringen en vaardigheden en het ontwikkelen van eigen redzaamheid. In ruime zin is het doel van psychotherapie om de cliënt te laten groeien in zijn mens-zijn of om de cliënt zijn eigen vorm van mens-zijn te laten ontplooien.

WERKWIJZE

De psychotherapeut creëert omstandigheden en maakt gebruik van technieken om het veranderproces te bevorderen. Gebruikte methoden kunnen uiteenlopend zijn en worden altijd afgestemd op de persoon en de hulpvraag. De samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener staat in dit proces centraal.

STAPPEN IN EEN THERAPIEPROCES

Aanmelding:
Je aanmelden kan op eigen initiatief of via een doorverwijzing (huisarts, specialist,…).  
De aanmelding gebeurt telefonisch of via email rechtstreeks bij de psychotherapeut van jouw keuze ofwel via het algemene nummer 0473 / 71 22 11 of e-mail: info@huismio.be.
Nieuwe aanmeldingen worden steeds in ons team besproken. Op basis van de hulpvraag en het aanbod en beschikbaarheid van de hulpverlener(s) wordt een gepast behandeltraject voorgesteld en kan een eerste kennismakingsgesprek worden ingepland. Eén van onze collega’s neemt zo snel als mogelijk contact met je op. 
Heb je nog vragen? Stel ze gerust via het contactformulier op de contactpagina, via info@huismio.be of telefonisch op 0473 71 22 11.

Intake:
Tijdens dit eerste gesprek wordt er kennis gemaakt. We staan stil bij de aanmeldingsreden en ook andere levensdomeinen en krachten komen aan bod. Het doel is om zicht te krijgen op de leefwereld en de hulpvraag te verduidelijken. Tenslotte wordt er informatie gegeven over werkafspraken en kunnen verdere afspraken worden gepland.

Behandeling:
Elke therapie is een uniek proces, afgestemd op de noden en tempo van de persoon. Een behandeling is kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Hoe de afrondingsfase concreet vorm krijgt, wordt samen bekeken.

KOSTEN

Zie voor prijzen per sessie bij de therapeut van jouw keuze. De gegevens vind je hier terug.
Sommige mutualiteiten voorzien reeds gedeeltelijke terugbetalingen. Voor meer informatie klik hier.
In geval van financiële problemen of moeilijkheden, gelieve contact op te nemen met de desbetreffende therapeut.

Team members

Jana Van Steen

Nancy Gerlo

Pascaline Croughs

Stéphanie Verlooven