Huis Mio

ACT


Acceptance & Commitment Therapy
Jouw weg naar een waardevol leven

WAT IS ACT?


Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie.  Binnen ACT leer je het leven te leiden dat je voor ogen had, leer je jouw dromen te verwezenlijken én ontdek je wat jij belangrijk vindt.  De ACT-methode helpt om een rijk en zinvol leven te leiden, waarin je leert effectief om te gaan met tegenslagen (o.a. onaangename gedachten en gevoelens) die onvermijdelijk op je pad komen. Je hebt het gevoel dat je energie niveau verminderd

WERKWIJZE?


ACT is geen praattherapie.  We gaan niet diepgaand in op het “verleden”, maar je leert omgaan met de zaken waar je “hier en nu” last van hebt.  Je leert concrete vaardigheden om te leren omgaan met lastige gedachten en gevoelens.   Binnen ACT trachten we jouw psychologische flexibiliteit te vergroten.  Hoe groter je psychologische flexibiliteit is, hoe beter je kan omgaan met onaangename gedachten en gevoelens.   

Jouw psychologische flexibiliteit zullen we stap voor stap vergroten via concrete oefeningen, metaforen, meditaties en huiswerkopdrachten rond 6 principes:

  • Waarden: als allereerste stap onderzoeken we wat jouw waarden zijn.  Jouw waarden weerspiegelen wat jij belangrijk vindt: wat voor iemand wil je zijn, wat voor relaties wens je aan te gaan, wat zijn jouw dromen? 
  • Contact met hier en nu: we onderzoeken wat er “hier en nu” gebeurt, eerder dan te blijven hangen in het verleden of de toekomst.
  • Defusie: we onderzoeken jouw lastige gedachten en leren op een nieuwe manier met deze gedachten om te gaan, zodat de invloed van deze gedachten op jouw gedrag afneemt.
  • Acceptatie: we onderzoeken jouw pijnlijke gevoelens en gewaarwordingen en leren er ruimte voor te maken (i.p.v. ze te onderdrukken) zodat je er minder last van hebt en ze sneller wegebben.
  • Het observerende zelf: door dit deel van jezelf te leren kennen, zal je relatie met je onaangename gedachten en gevoelens geleidelijk aan veranderen.
  • Toegewijde actie (commitment): eens het voor jou duidelijk is wat jouw waarden zijn én je de vaardigheden aangeleerd hebt om effectief om te gaan met je lastige gedachten en gevoelens, leer je concrete doelen stellen richting het verwezenlijken van je dromen. 


Mindfulness en ACT sluiten zeer goed aan bij elkaar.  Binnen ACT worden mindfulness-vaardigheden getraind (namelijk: contact met hier en nu; defusie; acceptatie; het observerende zelf).  Bovendien besteedt men bijkomend aandacht aan jouw waarden én het stellen van concrete doelen richting jouw waarden.  Een verschil met een mindfulness-training is dat we naast “meditaties”, ook andere technieken en werkvormen gebruiken om meer waardengericht te leven.

TEAM MEMBERS