Huis Mio

PsychotherapieWAT


Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische of psychosomatische klachten en moeilijkheden. Ook biedt het een antwoord voor wie behoefte heeft aan persoonlijke groei en transformatie. De hulpvraag kan betrekking hebben op verschillende facetten van het functioneren: psychologisch, lichamelijk, sociaal, spiritueel/transpersoonlijk,… . Zowel een individu, een koppel als een gezin kan een hulpvraag stellen. Bij Huis MIO bieden we zowel individuele psychotherapie als relatietherapie.

DOEL


Het doel van een psychotherapie is om een veranderproces te ondersteunen. We beogen klachten te verminderen of op te heffen en het welzijn op verschillende lagen van ons mens-zijn te vergroten. Daartoe richten we ons op het aanboren van krachtbronnen, het cultiveren van inzichten, het creëren van belichaamde ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het verstevigen van een innerlijk kompas en eigen redzaamheid. Het doel is om te groeien in mens-zijn of om je eigen vorm van mens-zijn te ontplooien.

BE LIKE A TREE
Stay grounded, keep growing & know when to let go

WERKWIJZE


De psychotherapeut creëert omstandigheden en maakt gebruik van technieken om het veranderproces te bevorderen. De samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener staat in dit proces centraal en is gestoeld op waarden als empathie, authenticiteit, transparantie, open mind, open hart en wederkerigheid. Gebruikte methoden kunnen uiteenlopend zijn en worden altijd afgestemd op de persoon en de hulpvraag. Bij Huis MIO hebben we een ruim aanbod aan psychotherapeutische ingangen om het veranderproces te begeleiden. Ter ondersteuning van de kwaliteit van dit proces neemt de behandelende psychotherapeut steeds deel aan intervisie en supervisie.

STAPPEN IN EEN THERAPIEPROCES


Aanmelding:
Je aanmelden kan op eigen initiatief of via een doorverwijzing (huisarts, specialist,…).  
De aanmelding gebeurt bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op de website. Nieuwe aanmeldingen worden steeds in ons team besproken. Op basis van de hulpvraag, het aanbod en de beschikbaarheid van de hulpverlener(s) wordt een gepast behandeltraject voorgesteld en kan een eerste kennismakingsgesprek worden ingepland. Eén van onze collega’s neemt zo snel als mogelijk contact met je op. 
Heb je nog vragen? Stel ze gerust via het contactformulier op de contactpagina, via info@huismio.be of telefonisch op 0473 71 22 11.

Intake:
Tijdens deze eerste fase wordt er kennis gemaakt. We staan stil bij de aanmeldingsreden en ook andere levensdomeinen en krachten komen aan bod. Het doel is om de hulpvraag te verduidelijken en zicht te krijgen op de leefwereld zodoende een passende begeleiding te kunnen opstarten. Tenslotte wordt er informatie gegeven over werkafspraken en kunnen verdere consultaties worden gepland. Deze fase kan één tot meerdere gesprekken omvatten.

Behandeling:
Elke therapie is een uniek proces, steeds afgestemd op de noden en tempo van de persoon. Een behandeling is kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Het is onmogelijk om de behandelduur te voorspellen. Bij Huis MIO werken we procesgericht en richten we ons op een duurzame ontwikkeling.

Afronding:
Hoe de afrondingsfase concreet vorm krijgt, wordt samen bekeken. Het einde van het proces kan zowel door de cliënt als door de behandelende therapeut worden geïnitieerd. Bij voorkeur ronden we een begeleiding steeds af met een laatste consultatie.

KOSTEN


Informatie over onze tarieven vind je hier terug.
In geval van financiële problemen of moeilijkheden, gelieve contact op te nemen met de desbetreffende therapeut.

TEAM MEMBERS