Huis Mio

Tarieven


COACHING 


Prijzen per sessie : €70 – 80
Per coach gelden andere tarieven. Je vindt deze terug bij het persoonlijk profiel van de desbetreffende coach.

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING & PSYCHOTHERAPIE


Individuele therapie:

  • Sessie van 60 minuten: € 70
  • Sessie van 80 minuten: € 100


Relatietherapie:

  • Sessie van 60 minuten: €80
  • Sessie van 90 minuten: €110

INFORMATIE OVER TERUGBETALING


Gedeeltelijke terugbetaling door mutualiteiten:
Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor sessies bij een psychotherapeut en/of psycholoog. Informatie over de voorziene terugbetaling per mutualiteit vind je hier.


Geconventioneerde psychologen:
Enkele van onze collega’s zijn werkzaam binnen het RIZIV-project als eerstelijnspsycholoog (EP) of gespecialiseerde psycholoog (GP). Mensen die in aanmerking komen voor de conventie kunnen aan een goedkoper tarief begeleiding volgen. Vraag bij jouw psycholoog voor meer informatie.

Binnen de conventie gelden volgende tarieven: 

  • Eerstelijnszorg (ELZ): 11€ per sessie gedurende 8 sessies (€4 bij verhoogde tegemoetkoming)
  • Gespecialiseerde zorg (GZ): 11€ per sessie gedurende 20 sessies (€4 bij verhoogde tegemoetkoming)

Geconventioneerde psychologen Team Huis MIO: Elien (4u), Nancy (8u), Jana (8u), Pascaline (4u)

Het doel van de conventie is om betaalbare psychische hulp te bieden aan kwetsbare mensen met lichte te matige psychische klachten, die tot nu toe de weg naar die hulp niet vonden. Ook bij psychische klachten is het van belang om deze vroegtijdig te behandelen, om ernstigere klachten en problemen te vermijden. De conventie wil daarom die mensen bereiken die tot nu toe een drempel ervaarden om hulp te vragen.

De conventie wil inzetten op vroege behandeling van beginnende psychische klachten. Het gaat hierbij om depressieve klachten, angstgevoelens, omgaan met heftige gebeurtenissen/rouw/verlies, stress hantering, burn-out-klachten, eetproblemen, slaapproblemen, zingevingsvragen, verslavingsproblemen, diagnosestelling en hulp na diagnose van ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, …

Meer informatie vind je hier.

ANNULATIEBELEID


Gelieve de hulpverlener tijdig te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op de geplande afspraak. Annuleren dient minimum 48 op voorhand te gebeuren. Indien u niet of laattijdig verwittigt, zal een annulatiekost worden aangerekend van de helft van de sessie.