Huis Mio

Bieke Galleyn


Muziektherapeut

0471 07 81 42

bieke@huismio.be

“Where words fail, music speaks” – H. C. Andersen

PRAKTISCH


Aanmelden bij Huis MIO kan bij voorkeur via het aanmeldingsformulier ofwel via  0473 / 71 22 11. Nieuwe aanmeldingen worden steeds in ons team besproken. Op basis van de hulpvraag, het aanbod en beschikbaarheid van de hulpverlener(s) wordt een gepast behandeltraject voorgesteld en kan een eerste kennismakingsgesprek worden ingepland. Eén van onze collega’s neemt zo snel als mogelijk contact met je op.  

Afspraken bij Bieke in Huis MIO mogelijk op        
– vrijdag tussen 15u en 21u

Doelgroep: jongeren, volwassenen en ouderen
Individuele therapie en groepstherapie

Erkend bij Partena Ziekenfonds voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer informatie vind je hier
Meer informatie over tarieven vind je hier.
Prijs groepssessie: 30€ p.p. voor 45 minuten (min. 3 personen)

OVER MEZELF


MUZIEK is de rode draad doorheen mijn leven. Reeds in mijn prille peuterjaren werd ik als een magneet gezogen naar muziekinstrumenten, zoals de piano, waarop ik speels experimenteerde en bezong wat er zich in en rond mij afspeelde. Mijn muzikaal traject begon met het volgen van muzieklessen aan de muziekacademie te Brugge en ging verder met mezelf te ontwikkelen tot pianist aan het conservatorium te Antwerpen. Gaandeweg ontdekte ik dat muziek het medium is waarin ik zoveel kwijt kan en dat het afstemmen en verbinden met anderen tijdens het samen musiceren mij enorm veel voldoening geeft.
Muziek is voor mij de meest pure vorm van communicatie. Het raakt diepere lagen in elke mens, ongeacht bepaalde belemmeringen en waar ook ter wereld, en… het heeft geen woorden nodig. Zonder één noot muziek te kennen, is muziek toch intrinsiek in ieder van ons aanwezig, bijvoorbeeld als ritme in onze hartslag en als melodie in ons gelach.
Ik besloot vervolgens om mijn passie voor muziek te delen met iedereen die muziek wil leren spelen en werd muziek- en zorgleerkracht. Het lesgeven deed op zijn beurt een andere interesse vanuit mijn jeugd opborrelen, namelijk me verdiepen in mensen, in hun verhaal en in wat hen drijft. 
Stilaan groeide zo het verlangen om iets meer te kunnen betekenen met muziek dan enkel lesgeven, ik wilde ook anderen de verbindende kracht van muziek laten ervaren! Van hieruit ging ik muziektherapie studeren en maakte ik een zeer verrijkend en intens groeiproces door. Tijdens deze tocht werd ik me bewust van eigen persoonlijke dynamieken en maakte ik opnieuw contact met mijn creatieve, jonge zelf. 
Vanuit een warme, menselijke BETROKKENHEID  ga ik als een reisgezel samen met jou op pad, op zoek naar verbinding met je creatieve en emotionele zelf, met de ander en met je sterktes en talenten. Hierbij begeleid ik je muzikaal en stem ik mij sensitief en flexibel af op jouw impulsen en noden. Daarnaast durf ik op een speelse, nieuwsgierige wijze ook uitnodigen, uitdagen om – met kleine stapjes – nieuwe persoonlijke horizonten te exploreren.

Meer informatie over muziektherapie vind je hier.
 

OPLEIDINGEN EN SPECIALISATIES


  • Masteropleiding Muziek, afstudeerrichting Klassieke Piano – Conservatorium Antwerpen
  • Specifieke Lerarenopleiding voor Muziek – Conservatorium Antwerpen
  • Masteropleiding Muziek, afstudeerrichting Muziektherapie – LUCA School of Arts

ERKENNING EN VERENIGINGEN


  • Lid van de Belgische Beroepsvereniging van Muziektherapeuten (BMT)