Huis Mio

Elisah De Cnijf


Arts-Specialist in Arbeidsgeneeskunde

Stress & Burn-out Coach

Reïntegratie Coach

0476 92 06 15

elisah@huismio.be

“Owning your story is the bravest thing you’ ll ever do” – Brené Brown

PRAKTISCH


Aanmelden bij Huis MIO kan bij voorkeur via het aanmeldingsformulier. Nieuwe aanmeldingen worden steeds in ons team besproken. Op basis van de hulpvraag en het aanbod en beschikbaarheid van de hulpverlener(s) wordt een gepast behandeltraject voorgesteld en kan een eerste kennismakingsgesprek worden ingepland.

Afspraken bij Elisah in Huis MIO mogelijk op:

 • donderdag tussen 15u en 21u


Doelgroep: volwassenen
Aanbod: Individuele begeleiding

Tarief: sessie van 70 minuten = € 70 met gedeeltelijke terugbetaling via getuigschrift
Meer informatie over tarieven vind je hier.

OVER MEZELF


Nog steeds ben ik heel gelukkig dat ik reeds als tiener mijn roeping om arts te worden had gevonden. In de prachtige stad Gent startte ik mijn opleiding geneeskunde. Gaandeweg voelde ik mij meer en meer aangetrokken tot het niet-traditionele pad van de preventieve geneeskunde. Omdat ik erg geboeid raakte door de grote invloed van ons werk op onze identiteit en hoe we ons voelen, koos ik in 2012 zeer bewust voor de specialisatie arbeidsgeneeskunde. Mijn loopbaan startte ik als arbeidsarts in een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming en ondertussen werd ik ook mama van 2 kindjes.

De verbinding tussen onze fysieke, mentale en emotionele gezondheid liet mij niet los. Zo koos ik ervoor me verder te verdiepen in coaching (in het bijzonder rond stress- en burn-out) en in de match tussen gezondheid en werk/re-integratie. Uiteindelijk vond ik tijdens de COVID-pandemie de moed om mijn droom waar te maken en mijn eigen praktijk als stress & burn-out coach te starten. Dankzij de ACT-opleiding die ik volgde, rees de kracht in mezelf om nog meer mijn eigen weg te bewandelen. Zo maak ik vandaag, dankbaar en blij, deel uit van twee enthousiaste, multidisciplinaire teams: Revida in AZ Rivierenland (campus Willebroek) en GTB (provincie Vlaams-Brabant). Mensgerichte samenwerking met verschillende zorgverleners staat heel dicht bij mijn waarden en wens ik ook in Huis MIO graag verder uit te dragen.

Wat ik erg waardeer aan mijn ervaring en verschillende rollen is dat ze helpen om mijn visie te verruimen en ik zo met een bredere blik naar jouw verhaal kan luisteren. Het geeft me voldoening om mensen te begeleiden in het terugvinden van hun eigen kracht, drempels te overwinnen en om de keuzes te maken die voor hen echt belangrijk zijn. Welkom!

ABILITY CASE MANAGER, EEN WOORDJE UITLEG


Na een (langdurige) arbeidsongeschiktheid is het soms moeilijk om de overstap naar werkhervatting weer te maken. Tijdens dit proces kan je je laten ondersteunen door een ability case manager (ACM).
In de eerste plaats zal de ACM met een positieve bril naar jouw gezondheid en welzijn kijken. We kijken naar wat jouw mogelijkheden zijn om (opnieuw) een passende invulling te vinden in je werk. De focus ligt op het vinden van een gepaste match tussen jou als persoon, je context en de vereisten van de (nieuwe) job. Door de ruime kennis van het wettelijke kader kan de ACM jou ondersteunen en passende re-integratieadviezen formuleren. Daarnaast zal de ACM de samenwerking tussen verschillende instanties of betrokkenen in het netwerk coördineren en stimuleren. Zo ontstaat er een belangrijke meerwaarde voor zowel werknemer als zijn werkgever.

OPLEIDINGEN


 • Ability case management – Prevent
 • Online Acceptance and Commitment Therapy – jaaropleiding ACT Guide
 • Stress & burn-out coach – HRD Academy
 • Burn-out coaching – Stressmanagement Luc Swinnen
 • Permanente vorming in de arbeidsgeneeskunde – Interuniversitaire opleiding 
 • Master-na-master in de arbeidsgeneeskunde – Interuniversitaire opleiding
 • Master in de geneeskunde ; afstudeerrichting maatschappelijke gezondheidszorg – Universiteit Gent

ERKENNINGEN EN VERENIGINGEN


 • Arts (RIZIV-nummer: 19901925000)
 • Erkend stress- en burn-out coach (VESB)
 • Ability case manager (Prevent)