Huis Mio

Jana MeevisKlinisch Psycholoog

EMDR-therapeut (i.o.)

Schematherapeut (i.o.)

xxxx xx xx xx

janameevis@huismio.be

“You are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop.” – Rumi

PRAKTISCH


Aanmelden bij Huis MIO kan bij voorkeur via het aanmeldingsformulier.
Nieuwe aanmeldingen worden steeds in ons team besproken. Op basis van de hulpvraag en het aanbod en beschikbaarheid van de hulpverlener(s) wordt een gepast behandeltraject voorgesteld en kan een eerste kennismakingsgesprek worden ingepland.

Afspraken bij Jana Meevis in Huis MIO mogelijk op
– woensdag van 15u tot 21u

Doelgroep: jongeren, volwassenen en ouderen
Aanbod: Individuele begeleiding

RIZIV-nummer: geen
Meer informatie over tarieven vind je hier.
Erkend bij mutualiteiten voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer informatie vind je hier.

OVER MEZELF


Website in opbouw

SCHEMATHERAPIE, EEN WOORDJE UITLEG


Schematherapie is een integratieve therapie die elementen uit de cognitieve gedragstherapie, psychodynamische psychotherapie, gestalttherapie en hechtingsmodellen combineert. Het is aangewezen voor mensen die vastzitten in steeds terugkerende, negatieve patronen in relatie tot zichzelf en in relatie tot de ander.
Tijdens de therapie wordt gebruik gemaakt van cognitieve, ervaringsgerichte en gedragsmatige technieken om tot een duurzame en diepgaande verandering te komen.
De therapie richt zich op de maladaptieve schema’s en geschonden basisbehoeften uit de kind/jeugdjaren. Het is een vorm van therapie waarbij je gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. Ook de therapeutische relatie speelt een essentiële rol in het proces.

OPLEIDINGEN EN SPECIALISATIES


  • Master Klinische en Gezondheidspsychologie – KU Leuven
  • EMDR (deel I) – Integrativa (i.o.)
  • Schematherapie – Schematherapie Vlaanderen (i.o.)

ERKENNING EN VERENIGINGEN


  • Lid van Psychologencommissie