Goedele De Clerck

Goedele
 • Psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving
 • Psychotherapie in Vlaamse Gebarentaal

0476 43 20 15 (enkel SMS of video chat)

"In elk levensverhaal ligt een onuitputtelijke bron van kracht"


Update coronavirus:
Tijdens de maatregelen voor het coronavirus is online psychotherapie in Vlaamse Gebarentaal beschikbaar. Online psychotherapie in VGT is ook mogelijk voor doven en slechthorenden die ziek zijn en in quarantaine zitten, opgenomen werden in het ziekenhuis, in woonzorgcentra verblijven of in voorzieningen voor mensen met beperking.

Praktisch

Informatievideo in Vlaamse Gebarentaal

Information video in International Sign 

Doelgroep:

 • Psychotherapie in Vlaamse Gebarentaal voor dove en slechthorende jongeren en volwassenen en hun familieleden 
 • Psychotherapie voor dove en slechthorende migranten en vluchtelingen: kennis van International Sign, British Sign Language, American Sign Language, Ugandan Sign Language, Cameroon Sign Language; ervaring met culturele diversiteit en meertaligheid.
 • Psychotherapie voor jongeren en volwassenen


Voor afspraken bij Huis MIO: neem contact op met de therapeut
Duur sessie: 60 minuten 
Prijs per sessie: 60€
Verslaggeving: 30 euro ; uitgebreide verslaggeving (vb. multidisciplinair overleg): 60 euro

Indien u door omstandigheden verhinderd bent voor uw afspraak, gelieve dit tenminste 48 uur vóór de afspraak te melden. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, kunnen in rekening gebracht worden. 

Erkend bij mutualiteiten voor gedeeltelijke terugbetalingen. Voor meer informatie klik hier.
Als je financiële problemen of moeilijkheden ervaart, neem dan contact op met de therapeut. 

Over mezelf

Geboren en opgegroeid in Puurs, brengt mijn werk in Huis MIO me na een lange en intensieve periode van buitenlandse werkervaringen terug naar mijn roots. 
De voorbije 15 jaar heb ik het voorrecht gehad naar de levensverhalen van honderden dove en slechthorende mensen uit verschillende landen te luisteren. Deze verhalen werden verteld in verschillende gebarentalen en het betekende veel voor deze mensen om hun verhaal te kunnen vertellen. 
Dit heeft me bewust gemaakt van het potentieel van levensverhalenwerk voor menselijke ontwikkeling en welzijn. Dit heeft me er ook toe aangezet om opleidingen te volgen in psychotherapie en counseling, therapeutisch levensverhalenwerk en creatieve therapie, en om een Masteropleiding klinische psychologie aan te vatten. 
Een boeiende nieuwe weg op mijn pad van wetenschappelijk onderzoek naar levensverhalen, identiteitsontwikkeling, empowerment, emancipatie en leerprocessen bij dove en slechthorende personen en gebarentaalgemeenschappen. 
De twee wegen kwamen samen toen ik via een Europese onderzoeksbeurs (Marie Curie Fellowship in het EU Horizon 2020 programma) aan The University of Manchester (2015-2017) een interventie kon ontwikkelen waardoor dove en slechthorende adolescenten en volwassenen via hun levensverhaal hun identiteit kunnen versterken. De interventie is cross-cultureel en daardoor ook geschikt voor dove en slechthorende migranten en vluchtelingen, die meerdere gebarentalen gebruiken en een cultureel diverse achtergrond hebben. 

Bij het Huis voor Mens In Ontwikkeling wil ik mensen graag een plaats geven om op verhaal te komen, hen ondersteunen in hun zoektocht naar wie ze zijn, hoe ze zich goed kunnen voelen in relatie met anderen en hoe ze hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. 

Levensverhalenwerker, een woordje uitleg

Naast het bredere, integratieve therapeutische aanbod, heb ik mij toegelegd op het werken met levensverhalen. De huidige samenleving daagt ons immers meer en meer uit om betekenis te zoeken in ons eigen verhaal. Bij overgangsmomenten in ons leven, bij crisis of verlies, als we knopen moeten doorhakken, het even niet meer weten of gewoon willen stilstaan bij wat ons overkomt, gaan we op zoek naar wie we zijn. Werken met levensverhalen kan ons ondersteunen om onze ervaringen en herinneringen te verbinden tot een nieuw verhaal waar we mee verder kunnen. Hierbij kunnen we niet alleen onze identiteit versterken, maar ook veerkrachtiger worden.

Opleidingen en specialisaties

 • Master in de Klinische Psychologie (Open Universiteit) (i.o.)
 • Bachelor in de Klinische Psychologie (Open Universiteit) (i.o.)
 • Postgraduaat in Rouw- en Verliescounselor (Hogeschool PXL) (i.o.)
 • Postgraduaat Psychotherapie in de Interactionele Vormgeving: Integratieve Psychotherapie en Counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis - Educatieve Academie i.s.m. VIVES Hogeschool (KULeuven)
 • Therapeutic Life Story Work - University of East London, Institute of the Arts in Therapy and Education (IATE)
 • Creatieve therapie - Jaaropleiding Educatieve Academie 
 • Permanente Vorming in Counseling in Existentieel Welzijn - KULeuven
 • Doctor in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen - UGent
 • Licentiaat Taal- en Letterkunde: Germaanse talen - UGent
 • Kandidaat Taal- en Letterkunde: Germaanse talen - UAntwerpen

Erkenning en verenigingen 

 • Lid van Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV)